Jedinečný sekvojový háj v Evropě

Pohleďte do sekvojového lesa a dozvěďte se více o příběhu těchto krásných stromů

Jak to začalo

V roce 2017 jsem pořídil vykácený les, kde zbyla jen tráva a několik menších stromků. Tehdejší majitel původní stromy vykácel a z důvodu minimální ekonomické hodnoty a nezájmu se o les starat, chtěl les co nejrychleji prodat.. Já jsem se bez váhání této přiležitosti chopil a uskutečnil si svůj sen o malém mamutím háji.

V tomto roce bylo zasazeno prvních 10 sazenic sekvojovců vysokých cca 30-40 cm. Některé z nich jsou nyní vysoké i 4 m.

Pohled do lesa v roce 2017...

Během let 2018 - 2021 bylo vysázeno dalších 40 sekvojovců, z nich většina má své jméno podle svého patrona. Ti svého "kronikáře" pravidelně navštěvují i několikrát ročně. Po zbytek roku se o stromky staráme my. Poskytujeme jim potřebnou ochranu před zvěří, mulč, a ve vedrech i zálivku.

V současnosti se v háji nachází 60 sekvojovců obrovských a 1 sekvoj stálezelená, společně s 10 příbuznými metasekvojemi. Tvoří jedno z největším uskupení těchto stromů v Evropě.

Kolem největších z nich roste přirozeně mnoho dalších stromků, jako např. habry nebo duby.. Pro les je tato biodiverzita velmi dobrá, daří se tak přirozeně zachytávat vodu a vlhkost a všem stromkům tato symbióza prospívá.

...a nyní v roce 2024

A co bude dál?

V příštích letech plánujeme pokračovat ve výsadbě sekvojí i sekvojovců v rámci našeho programu "Patron sekvoje". Díky němu si můžete stromek sami zasadit, pojmenovat, kdykoliv navštívit a těšit se z něj. Každá zasazená sekvoj je označena plaketou se jménem sekvoje, datem vysazení a dobrovolným uvedením Vašeho jména či jména firmy.

Z počátku budeme sázet sekvojovce obrovské, ale jakmile nám vyrostou semenáčky sekvojí stálezelených a eukalyptů královských, nabídneme možnost vysadit si i je a rozšířit tak ještě více biodiverzitu lesa.

Staňte se i Vy patronem vlastní sekvoje, nebo si stromek kupte na vlastní zahradu

Chcete nás kontaktovat?