Od semínka k obrovi: Tajemství rozmnožování sekvojí

Sekvojovce obrovské (Sequoiadendron giganteum) a sekvoje vždyzelené (Sequoia sempervirens) patří mezi nejvýznamnější a nejimpozantnější stromy naší planety. Přestože sdílejí mnoho charakteristik, včetně schopnosti dosáhnout obdivuhodné výšky a stáří, způsoby jejich rozmnožování odhalují fascinující rozdíly v jejich biologii. Sekvojovce obrovské se množí především prostřednictvím semen, což znamená, že pro obnovu a rozšiřování své populace jsou závislé na procesu opylení a následné tvorbě semen. Na druhé straně, jejich nejbližší žijící příbuzní, sekvoje vždyzelené, předvádějí mimořádnou schopnost vegetativního rozmnožování pomocí výhonků. Tato metoda umožňuje sekvojím vždyzeleným obnovovat se nejen ze semen, ale také ze zakořeněných částí stromu, což je zvláště užitečné v případě poškození nebo zničení hlavního kmene. Tyto adaptace nejenže odrážejí rozmanitost strategií přežití v království rostlin, ale také podtrhují unikátní vztahy mezi těmito obřími svědky minulosti a současnosti. V článku níže se zaměříme na proces rozmnožování u sekvojovců obrovských.

Produkce semen

Zralé sekvojovce produkují nové samičí šištice v letních měsících, obvykle jsou pak oplodněny do následujícího jara a dozrávají v létě roku následujícího po oplodnění – to znamená, že proces produkce životaschopných semen trvá déle než 2 roky. Uvádí se, že dospělý strom sekvojovce může nést až 50 000 šišek, přičemž vyprodukuje v průměru 1500 nových šišek ročně. Každá šiška obsahuje v průměru 200 semínek (60 semínek u sekvojí vždyzelených). Dospělý strom může tedy vyprodukovat více než 300 000 nových semen každý rok.


Semínka sekvojovce obrovského
Semínka sekvojovce obrovského

I když šišky mohou zůstávat uzavřené po dobu přesahující 20 let, existují přírodní mechanismy, které mohou vést k jejich předčasnému otevření. Konkrétně, konvekční proudění teplého vzduchu během intenzivních lesních požárů dokáže šišky dehydratovat, což následně vyvolá rozsáhlé uvolňování semen. Přestože dormance, neboli klidový stav semena, je běžným jevem u většiny druhů stromů, semena sekvojovce obrovského jsou výjimečná tím, že začínají klíčit hned, jakmile jsou splněny optimální podmínky pro jejich růst.

Nezralá šiška sekvojovce obrovského
Nezralá šiška sekvojovce obrovského

Co se stane s 300 000 semeny v přírodě?

Ve svém původním prostředí začínají semena sekvojovce klíčit v únoru nebo březnu a pokračují až do letních měsíců. Odhaduje se, že pouze jedno z milionu semen vyklíčí v přirozených podmínkách!! Samotné klíčení však pro růst stromu nestačí, protože míra přežití semenáčků je také extrémně nízká. Při sledování více než 2 000 semenáčků rostoucích na lesní půdě se zjistilo, že po 18 měsících přežilo pouze 1,4 %.

Hlavní příčinou úmrtnosti (více než 50 %) bylo vysychání půdy během letních měsíců. Další faktory vysoké úmrtnosti jsou stín a kořenové systémy okolních konkurenčních stromů, které si vybírají tak velkou daň z relativně malého počtu semen, která vyklíčí, že první rok nebo dva přežijí pouze ta na nejpříznivějších místech.

V případě, že v přirozeném prostředí dojde k úspěšnému klíčení jen jednoho semene z milionu a následně přežije jen 1,4 % těchto zakořeněných semenáčků během prvních 18 měsíců, je velmi nepravděpodobné, že by jeden dospělý strom dokázal za desetiletí vyprodukovat více než jediný přežívající mladý strom.

Ideální podmínky pro klíčení semen a mladé semenáčky

Optimální podmínky pro klíčení semen sekvojovce zahrnují jejich umístění ve vlhkém substrátu přibližně 1 cm pod povrch, s teplotou mezi 10 ° - 20 °C. Ideální je také mírně kyselé až neutrální pH v rozmezí 6 až 7, společně s mírně sníženou úrovní osvětlení.

Pro co nejlepší růst a vývoj semenáčků je klíčová vlhká, avšak dobře odvodněná půda, spolu s dostatečným množstvím přímého slunečního světla.

Nově vyklíčený semenáček sekvojovce obrovského
Nově vyklíčený semenáček sekvojovce obrovského

Otázka zralosti?

Výše uvedená čísla vycházejí z předpokladu, že mateřský strom dosáhl zralosti. Ale kdy přesně může být sekvojovec obrovský považován za dospělého? To je z velké části nezodpovězená otázka. Co víme, je, že zatímco nejstarší sekvojovce obrovské rostoucí v Evropě (ve věku kolem 150 -180 let) produkují velké množství šišek, zdá se, že životaschopnost jejich semen je mnohem nižší než u semen z prastarých sekvojovců v USA. Je zapotřebí více výzkumu pro sledování reprodukční zralosti u sekvojí.

Životaschopnost semen

Ne všechna semena sekvojovce jsou životaschopná pro klíčení. Zatímco semenářské laboratoře často využívají technologii rentgenového skenování k testování embryonální tkáně, existuje i tzv. "snap test", který lze použít k určení, zda je semeno životaschopné. Jelikož se jedná o destruktivní test, neudělali byste to se semeny, u kterých doufáte, že vyklíčí. Tato metoda zahrnuje zlomení semínka přes jeho dlouhou osu a prozkoumání embryonální oblasti uvnitř. Pokud je oblast krémově zbarvená a plná, lze ji považovat za životaschopnou. Pokud je bílá, hnědá, černá nebo scvrklá, pak je považována za neživotaschopnou. Je však třeba poznamenat, že ne všechna životaschopná semena vyklíčí. Uvádí se, že velká semena s průměrnou délkou 8 mm, klíčí o 153 % lépe než směs normálních semen. Malá semena s průměrnou délkou pod 4 mm, dosahují klíčivosti pouze 6,9 %.


Variabilita klíčivosti semen je vysoká, i když semena jsou vystavena ideálním podmínkám. U sekvojovců pocházejících z USA dosahuje průměrná klíčivost kolem 22,5 %, přesto u některých starých jedinců sekvojovců byla zaznamenána klíčivost semen až do výše 55 %. Přestože klíčivost semen českých sekvojovců je výrazně nižší ve srovnání s americkými sekvojemi, což vede k menšímu množství vyklíčených semenáčků pro náš prodej, naše sekvojovce pěstujeme výlučně ze semínek českých sekvojovců. To má několik výhod zejména pokud jde o adaptabilitu na půdní a lokální klimatické podmínky a obecně vyšší odolnost rostlin vůči nemocem a škůdcům.

Roční sazenice sekvojovce obrovského
Roční sazenice sekvojovce obrovského